BẢNG GIÁ XE

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô  

Xe Honda BR-V

     
Honda BR-V G 661,000,000 VNĐ  
Honda BR-V G Bạc 666,000,000 VNĐ Xem chi tiết
Honda BR-V L 705,000,000 VNĐ  
Honda BR-V L Bạc 710,000,000 VNĐ Xem chi tiết
Honda Civic 1.5 E
730,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
770,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
870,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng ngọc
1,329,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc
1,319,000,000 VNĐ
Honda CR-V LSE
1,138,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L Đỏ
1,123,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G Đỏ
1,053,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L 
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 G
699,000,000 VNĐ
Honda City L đỏ
594,000,000 VNĐ
Honda City RS đỏ
614,000,000 VNĐ
Honda City G
559,000,000 VNĐ
Honda City L
589,000,000 VNĐ
Honda City RS
609,000,000 VNĐ