BẢNG GIÁ XE

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô  
       
     
     
     
     
Honda Civic 1.8 E
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng ngọc
1,329,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc
1,319,000,000 VNĐ
Honda CR-V LSE
1,138,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L Đỏ
1,123,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G Đỏ
1,053,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Trắng/Đỏ
871,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Đen/Bạc/Xanh
866,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 G
786,000,000 VNĐ
Honda City L đỏ
574,000,000 VNĐ
Honda City RS đỏ
604,000,000 VNĐ
Honda City G
529,000,000 VNĐ
Honda City RS
599,000,000 VNĐ
Honda City L
569,000,000 VNĐ